dimecres, 6 de febrer de 2008

Cristianisme i socialisme en llibertat

Amb tot el que està passant darrerament, penso que a Iniciativa seria convenient encetar un debat, una reflexió sobre el fet religiós en general i el cristianisme en concret.

Fets com la absència--en determinades ocasions--en els actes religiosos tradicionals, haurien de contemplar-se des d'una vessant més àmplia. Tinc la impressió que els temes relacionats amb la religió els tractem, massa sovint, des d'una perspectiva equivocada. Una interpretació errònia, fonamentada en la creença que el cristianisme és bàsicament perniciós.

A ICV, també hi tenim companys cristians i d'altres que sense ser-ho no comparteixen la idea abans exposada. Caldria deixar del tot clar la diferenciació entre la cúpula jeràrquica de l'Església i els grups cristians de base que fan una interpretació humanista de l'Evangeli. Dones i homes que res tenen a veure--i que sovint són els més crítics--amb la patrimonialització de la moral que intenta imposar-nos la Conferència Episcopal.

Qui això escriu,--ranejant els 71 anys i agnòstic en qüestions religioses--recorda l'aportació que en el seu moment va fer el PSUC en el debat a l'entorn de " Cristianisme i Socialisme en llibertat ". No seria ara, el moment de tornar-ne a parlar? Sóc del parer, que ens caldria reflexionar sobre el tema amb una actitud més àmplia.

bon vespre!!