diumenge, 17 de febrer de 2008

L'ajuntament pren mesures per tal d'estalviar aigua

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha dictat un ban que decreta l'aplicació de les mesures previstes per la situació d'excepcionalitat nivell II del Decret de Sequera de la Generalitat. Aquestes mesures afecten tant a l'àmbit públic com el privat. Així, no es pot usar l'aigua de xarxa apta pel consum humà per al reg de jardins, horts, zones verdes i esportives, de caràcter públic o privat; reg o baldeig de vials, carrers, sendes i voreres, de caràcter públic o privat; omplir piscines, estanys i fonts, privats o públics; fonts de consum humà que no disposin d'elements automàtics de tancament; rentat amb mànega de tota classe de vehicles exceptuant l'efectuada per una empresa dedicada a aquesta activat. En el ban de l'Alcaldia s'especifica que el complex esportiu de la Corxera, amb una piscina amb recirculació, podrà continuar la seva activitat, però haurà d'avisar als seus usuaris i conscienciar mitjançant avisos per tal de minimitzar el consum d'aigua en les seves instal·lacions. A Sant Feliu, no es parla de sancions.Els bans responen, doncs, a mesures especials que han d'estar operatives de forma temporal mentre duri la situació d'excepcionalitat II, i pretén avançar-se a un hipotètica situació d'insuficiència d'aigua en grau d'emergència, i així que com a mínim es pugui garantir pel consum humà.Comentari
Ben segur, que "aquest bé de déu" que és l'aigua és un element del que cal servirse'n amb mesura. Pot acabar-se i no només per una raó absoluta--no haver-n'hi-- sinó també pel fet de no poder-ne disposar per no trobar-se en les condicions adequades per ser utilitzada. La contaminació afecta també els nostres rius i els nostres pous. D'altra banda vivim en un espai geogràfic en el que els períodes de sequera són de caràcter cíclic i ara n'estem patint un. L'ús racional, és a dir l'estalvi que hem de fer-ne tots els veïns i veïnes, acompanyat d'altres mesures com la recuperació dels pous, la reutilització i la desalinització han d'ajudar-nos a sortir d'aquest mal pas.
Una curiositat que vaig saber l'altre dia. En el mapa hidrològic de l'Estat Espanyol, el nostre Ridaura--això si amb el permis de la gent de Santa Cristina i la Vall d'Aro--hi consta com un " torrente de régimen mediterráneo ".