diumenge, 8 de juny de 2008

Governar amb ètica i participació
El bon govern i la bona administració exigeixen comportaments ètics, regits per la defensa d’uns valors que els fa complementaris. No hi ha bon govern sense bona administració. Afegir, incorporar conceptes ètics a l’administració—en aquest cas municipal—no només és una obligació sinó que també assegura millors nivells de eficiència i eficàcia en l’administració dels diners públics. Els comportaments erràtics i poc ètics tenen conseqüències nefastes sobre el funcionament dels afers públics: la manca de legitimitat, la desconfiança en els serveis, l’augment dels costos financers o el baix rendiment del personal del municipi......Actituds que, en definitiva, ens fan oblidar que el centre de l’actuació administrativa ha de ser el ciutadà. Ben al contrari, uns comportaments ètics tenen com a resultat la transmissió d’una imatge positiva, reforcen la confiança en els serveis públics i prestigien l’activitat política. Resulta francament curiosa la poca estima en què la gent te als polítics. El mateix principi democràtic queda minat si quasi tothom coincideix en titllar de inútils i sospitosos els que estan disposats a esmerçar bona part del seu temps en l’intent del be comú. Fins l’extrem que la paraula “polític” i el concepte “política” queden devaluats, sovint, amb una connotació molt despectiva. En la nostra opinió, és l’ètica el que ens ha de fer capaços, lliures i justos en política. L’escriptor i polític francès Chateaubriand deia que “ separar l’ordre moral de l’ordre polític sense que aquest desaparegui, no és possible “.

Governar amb la ciutadania - el que s’entén per fomentar i comptar amb la participació ciutadana - no és parlar d’una manera de gestionar, sinó de fer política, en la mesura en què l’objectiu final és implicar els ciutadans en els afers públics, incorporar les veus, les visions i els interessos dels veïns i les veïnes a les decisions que legalment pertoquen als representants de la sobirania popular. La participació en cap cas pot servir d’escut per als responsables polítics ni tampoc ha de ser una forma de legitimar les actuacions del govern municipal. Estem convençuts que ens cal la participació per poder governar. Pot semblar una exageració però és així, del grau de participació en depèn l’eficiència del govern. Escoltar la ciutadania, amb les seves diverses veus, enriqueix les decisions i afavoreix la presa de determinacions. En l’inici d’un procés, la participació pot generar un cert retard operatiu, és evident, però aquest “ cost” es compensa amb escreix, donat que la decisió presa serà la suma de diferents opinions i, per tant, el fruit de l’acord de la majoria.

L’ètica i la participació ciutadana defineixen una manera de ser, que ha de quedar palesa en una manera de fer, sempre al servei de la ciutadania. D’ençà de fa un any formem part del govern de la ciutat amb només un regidor—som els “ renyocs”— i participem en la presa de decisions que afecten en bona mesura el dia a dia dels nostres veïns i veïnes. Ho fem i tenim el ferm propòsit de continuar fent-ho, en primer lloc, amb una absoluta lleialtat envers els companys i companyes de govern i amb un comportament ètic que ens exhorta a escoltar el parer de la ciutadania. Així com en la confiança i seguretat que ens mereix la capacitat de treball del nostre regidor, i sempre amb la honestedat i honradesa que és el nostre actiu més valuós.


( text de l'editorial del butlletí del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds--Esquerra Alternativa)