diumenge, 29 de novembre de 2009

" Suspense " en el ple de dijous passat

En el ple ordinari de dijous passat, va ser objecte de debat una moció del grup municipal d’ICV-EA, en la que es proposava no autoritzar l’estada ni la instal·lació – tant en terrenys privats com públics – de circs amb animals salvatges, encara que aquests no participin en l’espectacle.

Fonamentava el regidor Jesús Fernández la seva proposta en tres raonaments del tot diferenciats. D’una banda el suport institucional per part del Tractat Europeu d’Amsterdam de 1997 i la Declaració Universal dels Drets dels Animals, aprovada per l’UNESCO al 1978.

En segon terme, el recolzament legal - la Llei de Protecció dels Animals validada pel Parlament de Catalunya - en la que s’expressa la competència dels ajuntaments, per pronunciar-se sobre aquesta matèria. La moció doncs, va permetre també, l’exercici de l’autonomia municipal.

En última instància, el regidor exposava en el seu escrit, raonaments d’ordre ètic en defensa dels animals. En aquest sentit es feia referència a que els animals són éssers vivents dotats de sensibilitat física i psíquica i per tant poden ser objecte de dues maneres que sovint són simultànies de maltractaments, que els hi produeixen dolor i angoixa. En el cas concret de l’exhibició d’animals salvatges en espectacles, es denunciaven les condicions deplorables en que es veuen sovint en els circs als animals. Que són forçats a ser els protagonistes d’uns espectacles que no tenen res a veure amb el que seria el seu comportament natural, éssers vius que són sotmesos a cruels entrenaments i a unes condicions extremes de vida i de transport. S’exposava també en la proposició, la creixent sensibilitat de les persones sobre aquest tema, conscient la majoria de la ciutadania que s’han de preservar els principis ètics, socials i mediambientals, que inclouen el degut respecte a no ocasionar un patiment del tot innecessari als animals.

Una vegada resumida la substància de la proposta, voldria comentar alguns aspectes a l’entorn del debat que es va generar. Segurament que va sorprendre a bona part de les persones que escoltaven el ple, que una qüestió aparentment baladí, originés una polèmica que va allargar-se prop d’una mitja hora, i que més s’hauria perllongat si el senyor Alcalde – amb un bon criteri i fent ús de la facultat que li correspon - no l’hagués donat per finida. A mi no em va sorprendre. Els grups municipals varen optar per donar llibertat de vot als seus regidors i aquest fet va permetre la intervenció personal – si així ho desitjava el regidor/a – amb la finalitat d’exposar els criteris que l’havien conduit a votar en un sentit o altre. Una possibilitat – la de donar el parer personal – que penso s’hauria de poder exercir més sovint. No vull dir amb aquesta reflexió, que el regidor/a no hagi de ser conseqüent amb la filosofia política del partit que representa, però quan es tracta de temes en els que cal pronunciar-se sobre particulars que tenen a veure amb la consciència i la percepció personal, crec amb la conveniència que el regidor/a, pugui expressar-se amb absoluta independència. Vaig poder doncs, escoltar els arguments en defensa de la moció i les raons que varen aportar els que no li varen donar suport.

Un altre aspecte del debat va ser la incertesa, un “ a veure com acabarà això “, fet no gaire habitual. Tots els que tenim el costum de seguir els plens municipals, persones interessades en els esdeveniments ciutadans i per tant coneixedores de la composició política del consistori, ens és ben fàcil discernir el signe de les votacions dels punts de l’ordre del dia. Ja era hora que hi hagués “ suspense “ i per dir-ho planament, que ens ho passéssim bé, que féssim una mena de travessa, per endevinar que votaria cada regidor/a.

Vull donar les gràcies des d’aquesta pàgina, a totes i a tots els que varen donar suport a la proposta d’ICV. Persones que varen mostrar públicament la seva sensibilitat cap a uns éssers que formen part de la riquesa i diversitat biològica del nostre Planeta, i que necessiten de nosaltres per ser tractats amb respecte, sense patiments innecessaris. Sensibilitat que sense cap dubte també tenen les regidores i regidors que no s’hi varen afegir, que gosaria assegurar no permetrien que fos maltractat un animal si ho poguessin impedir, tal com algun d’ells ho va manifestar.

Per a la tranquil·litat de les persones que puguin témer, que aquesta nova ordenança municipal, pot posar “ en perill “, actes/ festes tradicionals – Sant Antoni Abad, la cavalcada de Reis, espectacles teatrals amb el concurs d’algun animal – que en aquests termes van manifestar-se alguns regidors, dir-lis que en l’esperit de la proposta no hi cap altre intenció que no sigui la de protegir els maltractaments als animals. I tal com va dir el senyor Alcalde, el consistori és prou sobirà per decidir en darrera instància el que cregui convenient, en el cas de produir-se un cas concret.

Resultat de la votació, que va ser a títol personal.

Vots a favor de la Proposta:

Anna Buxó
Jordi Vilà
Antoni Basart
Richard Navarro
Esther Martínez
Joan Vicente
Pere Albó
Joaquim Valls
Josefina Cosp
Jesús Fernández

Vots en contra de la Proposta:

Juan José García
Júlia Vendrell
Pere Ararà
Carles Xargai
Carles Motas
Laura Aiguaviva
Víctor Pascual

Abstencions:

Maria Magdalena Lupiañez
Joaquim Clarà

Va quedar aprovada la moció amb 10 vots a favor, 7 en contra i 2 abstencions.