divendres, 22 de gener de 2010

El senyor Vila d'Abadal i el " teiatru "


A Sant Feliu  diríem que ja s'ha acabat " el teiatru ". El senyor Vila  d'Abadal, batlle de Vic, ens fa saber que acatarà la decisió del Govern Central i que empadronarà els immigrants, encara que en el passaport no hi consti el visat d'entrada, que no és el mateix que no tenir papers. Dic així, perquè en la majoria dels mitjans – amb o sense intencionalitat – es parla d'immigrants indocumentats. He sentit a dir que s'empadronaven persones sense nom i cognoms, fet que ha sigut desmentit pel propi ajuntament.

El batlle reclama un millor finançament pels municipis amb percentatges importants de persones immigrades com és la seva. Diu que les disponibilitats econòmiques per atendre els serveis socials, es troben fora de l'abast de l'ajuntament. Que per mantenir la cohesió social i la convivència li calen més recursos. Insisteix d'altra banda en l'obligació que li pertoca al Govern Central, d'aplicar la Llei d'estrangeria i vetllar per evitar la vinguda de persones sense el corresponent visat d'entrada. Miri, senyor alcalde, fins aquí d'acord. Jo hi afegiria, que aquest millor tracte que vostè demana pel seu ajuntament, s'estengui a tots els consistoris sense excepció i no només als que tenen considerables taxes d'immigrants. Una nova Llei d'Hisendes locals, més justa amb els ajuntaments, no només permetria dedicar més diners als serveis socials, sinó que també ajudaria – ara que toca – a tancar els pressupostos d'enguany. Vostè, amb més coneixement de causa, segur que sap millor que jo, els cabals que l'administració local esmerça per donar serveis al veïnatge, atenent en ocasions  necessitats dels ciutadans, que haurien de ser cobertes per d'altres administracions.

Però, senyor Vila  d'Abadal i companys del seu govern, no ens enganyem. No vulguin fer-me combregar amb rodes de molí. El que vostè reclama amb tot el dret  al Govern Central, ho hauria d'haver fet sense aixecar tot aquest enrenou amb el padró municipal. Deixi'm ser mal pensat i li explico les raons - que al meu entendre – van portar a l'equip de govern que vostè presideix a obrir la caixa dels trons i encetar una qüestió tan delicada com és el fenomen de la immigració. Jo no crec que s'hagin equivocat en la proposta que volien tirar endavant respecte del padró. Seré encara més malèvol, potser avui toca fer una excepció ( permeti aquesta referència personal, donat  que tinc companys que em diuen que massa sovint poso l'altra galta ). Vostès coneixien perfectament que la proposició no podia prosperar, que la il·legalitat era manifesta i que lògicament el govern de l'estat no els hi permetria prendre la mesura. Inclús varen demanar un informe jurídic al gabinet del senyor Roca i Junyent, que els va donar la raó – qui paga mana – però que també els va aconsellar que demanessin el parer a l'advocat de l'Estat. El senyor Roca Junyent o qui fos, ho van saber fer de primera. Un informe que no els comprometia a res. Si el que vostès pretenien respectava la legalitat, ja els hi havia dit i sinó també s'havien curat en salut, exhortant-los a demanar l'opinió de la part contrària. És que en saben molt!!

Els felicito, han trobat l'excusa perfecte. A partir d'ara i sempre que els convingui, vostè i els seus companys de govern podran dir-li al ciutadà – això si, a cau d'orella – que si no han sigut més " estrictes " amb el control dels immigrants, no és per manca de voluntat per part seva. Ja ho haurien volgut ser, però des de " dalt " no els hi han permès. Allò que vostè ha dit: acato l'informe de l'advocacia de l'Estat, sisplau per força.


La Musa Thalia

Aquesta peça teatral que vostè ha " escrit " amb tant d'èxit,
podríem incloure-la en el gènere de les comèdies, si no fos perquè ha obert un debat sobre la immigració esbiaixat, sense la deguda serenor que és imprescindible per tractar aquesta qüestió.Una manca de responsabilitat política impròpia d'una persona que presideix un consistori i per tant amb una experiència, que no l'excusa del deure d'haver fet les coses com cal. Escolti el que diu el senyor Rajoy ( haurem de llegir la " lletra menuda" de les declaracions que ha fet avui ), la senyora Camacho i els seus adlàters. Reclami sempre que així ho cregui convenient, en benefici dels seus ciutadans el que li sembli, però repeteixo de TOTS els ciutadans.