dimecres, 6 de gener de 2010

Pensa mal i no erraràs. No és el meu cas.

El 95% del Comitè de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials CEOE - el col·lectiu que aplega les grans empreses - i la pràctica totalitat dels vicepresidents, han ratificat en el càrrec de President al senyor Gerardo Díaz Ferrán, el conegut propietari de la companyia aèria Air Comet, que ha deixat en terra centenars de persones, que amb l'esforç dels seus estalvis, s'havien agenciat el bitllet per anar a passar les festes de Nadal amb els seus familiars. El comunicat de la patronal diu textualment: " El comitè executiu i la junta directiva de la CEOE, han expressat el seu suport unànime al President de la Confederació, Gerardo Díaz Ferrán, i el seu reconeixement a la labor que realitza al capdavant de la CEOE i a la seva eficàcia en la defensa dels interessos empresarials ".

Sens dubte que l'eficàcia, és una condició fonamental per a la bona marxa d'una empresa i el senyor Gerardo, en tot aquest afer, no s'ha significat precisament per ser un eficient conductor en el cas que m'ocupa ni en d'altres que mencionaré més endavant. Els treballadors portaven la ratlla de sis mesos sense cobrar els salaris, és a dir, produïen de franc, van fer confiança a una persona que els va enganyar amb pagarés que a l'hora del venciment no va haver-hi liquidesa per fer-los efectius, estava en deute amb la Seguretat Social per un import de setze milions d'euros i va tencar l'empresa en l'espai de poques hores. Això si, va pagar 260.000 euros, en concepte de primes per a bon rendiment, a uns quants alts càrrecs de l'empresa abans de tancar el negoci.

El senyor Díaz Ferrán, no ha fet efectiu un prèstec, ja vençut, per un import de 26 milions d'euros amb Caja Madrid. Però, coses del destí, continua de conseller en la susdita entitat financera. Si que es mostren generosos els responsables de la Caja amb aquest senyor. Difícil d'entendre, quan al mateix temps són tan gasivers i exigents amb petits emprenedors, que no demanen altra cosa que crèdit, que els ajudi a tirar endavant el negoci, com sempre s'ha fet. Sorprèn també, que imposin un munt de condicions a les persones que van a sol·licitar un cop de mà, posem per exemple per la compra d'un habitatge, quan només fa quatre dies semblava que regalaven els dinerons.

El senyor Díaz Ferrán, és copropietari amb un dels vicepresidents de la CEOE ( potser això explica alguna cosa ), del conglomerat turístic viatges MARSANS. Aquest matí, m'he assabentat que a l'Argentina, el govern d'aquell país, ha començat a prendre mesures respecte de la delegació de MARSANS. També consten, les reclamacions salarials dels treballadors, que porten alguns mesos sense cobrar.

El senyor Díaz Ferrán, sembla que tingui les mans foradades, que els diners se li tornin fum, se li esvaeixin com per art d'encanteri. O bé és així, s'han perdut els doblers no sabem com, o potser no s'han extraviat i es troben a la butxaca d'algú/uns. A la bossa del senyor Díaz, segur que no. Pensar així, seria com posar en dubte " l'ull clínic " dels grans empresaris de casa nostra, no oblidem que l'han ratificat en el càrrec. Sospitar de l'eficàcia empresarial del flamant President de la Patronal, de cap de les maneres. No seria just de la meva part, les proves de la seva capacitat són evidents i així ho reconeixen públicament els seus companys de la direcció, que en cap cas, voldrien que els representés una persona, ja no dic deshonesta, sinó desproveïda dels coneixements imprescindibles per a la defensa dels interesos empresarials. I Déu o qui sigui, em guardi de pensar que els directius de la CEOE, entenen com eficàcia, fets objectius comprovables com els que han passat i continuen succeïnt en algunes de les empreses que amb tanta diligència dirigeix el senyor Gerardo.