divendres, 6 d’agost de 2010

Oficina i Pla Local per l'Habitatge

Ahir al matí i en el transcurs d’un ple extraordinari, l’ajuntament de la nostra vila, va acordat per unanimitat, la signatura de tres convenis amb el departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, que possibilitaran la creació d’una Oficina Local d’Habitatge i d’un Pla Local per l’Habitatge.

L’Oficina és un servei que es posarà en marxa amb l’objectiu de millorar i facilitar l’accés a l’habitatge i a la rehabilitació dels edificis. Aquest servei va acompanyat d’un Pla Local d’Habitatge que podríem definir com un estudi tècnic que serà el punt de partida per concretar les actuacions de l’ajuntament per un període de sis anys, amb l’objectiu de garantir el dret dels ciutadans a un habitatge digne i amb les condicions econòmiques assequibles.

Fins avui el veïnatge disposava d’un servei d’assessorament –el servei municipal d’habitatge – que en el transcurs de poc més d’un any havia atès més d’un miler de consultes i que ha estat el primer pas per donar resposta a un dret que la pròpia Constitució reconeix. Aquest nou acord, que comptarà amb el suport econòmic del Govern de la Generalitat – comportarà una millora substancial en l’atenció i prestació de l’ajuda a un bon nombre de ciutadans. Dels qui busquen un aixopluc i també dels que disposen d’un habitatge i volem posar-lo al mercat de lloguer.

Segons he pogut escoltar per la ràdio, el Pla Local, preveu que ens el propers sis anys seran 840 el nombre de demandes d’accés a un habitatge, de les quals 540 en quedarien excloses per raons econòmiques – condicions de finançament- si es veiessin obligades a accedir-hi mitjançant el mercat lliure. Són prop de 1200 els habitatges buits –que no són de segona residència ni d’ocupació temporal – que tenim avui a la nostra ciutat. És en aquest sentit, que cal endegar mesures que permetin posar en el mercat aquests habitatges, amb ajudes per a la rehabilitació d’aquests edificis que en possibilitin el lloguer a preus accessibles. Més d’un 70% de la població no pot accedir a l’habitatge del mercat lliure, percentatge que és encara superior en el cas dels joves. Posar a l’abast d’aquest segment de població el dret a una vivenda serà un dels objectius prioritaris, amb l’increment del lloguer social.

El Pla preveu també actuacions en la millora dels habitatges dels blocs de pisos Santos Boada, Sot dels Canyers i Miquel Mateu.Es tracta de vivendes bastides fa molts anys en les que hi viuen persones d’edat avançada. Són edificis de planta baixa i quatre pisos en que caldrà actuar en la rehabilitació dels elements comuns i amb la instal•lació d’ascensors, per evitar l’exclusió social residencial.

Una altra gran línia d’actuació prevista es la referent a una àrea de conservació i rehabilitació, emplaçada en la zona de l’Eixample, un àmbit que serà desenvolupat conjuntament amb el Pla de Barris.

Les noves polítiques d’habitatge de la Generalitat, autoritzen als ajuntaments per desenvolupar polítiques actives en aquest sentit. Mai les administracions locals havien disposat de les competències i dels recursos econòmics, que els permetessin endegar polítiques sobre aquesta matèria i els plans locals per l’habitatge són les eines que disposen els ajuntaments per administrar aquests recursos. Tenir una certa capacitat de maniobra per tal de poder incidir des de l’ajuntament en un assumpte com és el dret a l’habitatge, és ben segur una bona nova pels ciutadans de Sant Feliu.

Ara, el que cal, es posar en marxa aquest instrument el més aviat possible. Deia al començament, que els convenis s’havien aprovat amb la conformitat de tots els grups municipals. Tot i així, els portaveus del PSC i d’ICV, varen mostrar una certa disconformitat, en el sentit que l’oficina arriba massa tard i també que s’ha vist disminuïda respecte al que estava previst. El govern argumenta que les dificultats econòmiques derivades de la nova llei estatal de restricció de la despesa pública, no els ha permès ser més agosarats i destinar més recursos humans i també econòmics a la nova oficina. Segurament que cadascuna de les parts –govern i oposició – han fet el que “tocava”, en un joc polític de bon entendre. Crec però, que en definitiva, el que de debò compte és que Sant Feliu disposarà d’un servei important pel conjunt de la ciutadania. Que si enguany s’ha començat amb una certa precarietat, la bondat de la mesura presa i els bons resultats que sense dubte s’aconseguiran, faran que quan vinguin millors temps, aquest servei sigui tractat amb generositat en els propers pressupostos.

I ara, posat a fer, i en el cas que algun dels regidors/res llegís aquest post, li faria un prec per tal que el fes arribar al senyor Alcalde, que és a qui pertoca decidir. Totalment d’acord en que per la importància de la matèria tractada, es convoqués un ple extraordinari. Crec que valia la pena. Però no a les onze del matí. Segurament que moltes persones interessades, per mor de l’horari no hi varen poder assistir –tinc entès que no hi havia ningú – ni escoltar-lo per la ràdio. Amb un altre ja seriem dos.