diumenge, 12 de setembre de 2010

De guals, aparcaments...

De moment l’ajuntament ha obert 60 expedients i anul•lat més de 35 places de guals, per no estar al dia de pagament. Una mesura crec molt encertada, que acabarà amb els pocavergonyes que s’aprofitaven de l’ús d’un espai públic sense pagar la taxa corresponent. De “pillos” n’hi ha pertot arreu i és a les administracions que correspon vetllar per acabar amb aquestes pràctiques fraudulentes. El propòsit del regidor de mobilitat el valoro positivament, si tenim en compte que endemés acabarà amb el greuge comparatiu entre els ciutadans que compleixen amb llurs deures –que paguen la taxa – i els que fan tota classe de martingales per tractar d’escapolir-se’n. La notícia, suara llegida al diari, parla de dotzenes “ d’anomalies” detectades en el mal ús d’aquests permisos. Dedueixo doncs, que tot just el senyor regidor ha començat la feina i l’encoratjo a continuar-la fins que tots aquests veïns, posin al dia els comptes que tenen amb l’ajuntament, que és el mateix que si diguéssim amb els seus conciutadans.


Problemes per aparcar el cotxe els patim quasi a diari i només amb bona voluntat i fent un ús racional del cotxe podrem millorar aquesta dificultat. En el web infoguixols.cat, he pogut llegir un escrit del senyor Albert Dubé. Aquest veí, a la vegada que celebra els esforços que en els darrers tres anys s’han fet des de l’ajuntament per trobar nous espais d’aparcament, s’estranya que en el darrer que s’ha disposat – el de l’Horta d’en Palet – s’hagin reservat quatre places oficials. Es pregunta aquest ciutadà a qui van destinats els llocs guardats. Jo no estic en possessió de respondre la pregunta en aquest cas concret, però si que aquesta possible “anormalitat” es repeteix en un altre indret de la nostra població. Em consta que el personal de l’ajuntament, que degut a l’especificitat de la feina que ha de fer es veu en l’obligació de desplaçar-se – el cap de premsa, l’arquitecte, aparellador, gerent del Festival de la Porta Ferrada...) disposa d’una targeta que els hi permet aplaçar el seu vehicle a la zona blava. Una placa que diu: Ajuntament, Serveis Especials- Aparcament Autoritzat. A l’avinguda Juli Garreta – àmbit comprés en la zona blava - hi ha disset places d’aparcament, que una vegada restades les tres que són destinades a persones amb mobilitat reduïda, queden per catorze disponibles. No fa massa temps, vaig tenir la curiositat de comptar el nombre de vehicles que hi havia aplaçats amb la targeta mencionada. Vuit cotxes amb el distintiu, és a dir, més de la meitat, ocupaven aquell espai. Pel comentari que m’ha fet un bon a mic, caldria afegir-hi els vehicles que amb semblant autorització es poden veure al passeig.


Ignoro el nombre de les targetes que per dret s’haurien de concedir. La mobilitat laboral a l’ajuntament és força corrent. Treballadors que canvien d’àrea, ja sigui a proposta del responsable polític per raons de necessitat i també en alguns casos per voluntat del propi empleat per diferents motius que no fan el cas. Cabria la possibilitat que algun d’aquests treballadors conservés la targeta, tot i haver-se traslladat a una altra feina que no l’obligués a desplaçar-se? En alguna ocasió s’ha concedit aquesta autorització sense respectar la normativa abans mencionada? Si així fos, aquestes persones gaudirien d’un tracte de favor, no tan sols respecte dels seus companys/es, sinó també d’altres treballadors que presten els seus serveis en empreses i comerços i que a les vuit del matí s’han d’espavilar per trobar un lloc per aparcar. A banda del perjudici econòmic pel fet d’omplir gratuïtament un lloc que és de pagament. Demanaria doncs, al regidor de mobilitat, que donés una ullada a aquesta qüestió per tal d’acabar amb un possible tracte diferenciat.