diumenge, 27 de març de 2011

L'exigència del compromís polític. ( presentació cap llista ICV-EUiA)Divendres passat a la sala d’actes de la biblioteca i amb una considerable presència de ciutadans, fou presentat el cap de llista de la coalició ICV-EUiA.

Van fer ús de la paraula, en Joan Prat, el president d’ICV Joan Saura i la persona que encapçala la llista, en Jesús Fernández. No és la meva intenció fer una exposició de les intervencions que van posar-se en consideració dels assistents. Cenyiré aquestes ratlles a manifestar el meu parer, sobre unes reflexions que va fer el regidor.

En Jesús va presentar la coalició com hereva i continuadora del catalanisme polític d’esquerres, que defensa l’autonomia municipal, que representa de forma més propera i directa la sobirania del poble. Des de ICV-EA entenem els ajuntaments com l’administració fonamental per donar satisfacció a les necessitats del dia a dia, sense oblidar els temes i els fets que es produeixen més enllà del nostre terme municipal. En aquest sentit va posar dos exemples: el desastre nuclear que està sofrint el poble nipó i la lluita que han començat els països àrabs en defensa de les seves llibertats. També des de l’ajuntament hem de debatre i qüestionar aquests fets, malgrat que no tinguem la capacitat de decisió per acordar mesures concretes sobre aquests afers. Qualsevol decisió que prenguin altres administracions – autonòmica, govern central, comunitat europea – afecta els nostres veïns i en conseqüència no ha de quedar al marge del parer dels nostres representants polítics. Així mateix, l’ajuntament ha de fer arribar a les altres instàncies administratives els afanys i les preocupacions de la ciutadania.

El regidor va afirmar amb tot encert, que el nostre votant és exigent i que acostuma a mantenir un seguiment del comportament dels seus elegits. Des de la nostra coalició situem les persones en la centralitat de la política i no només demanem que ens atorguin la seva confiança, també volem que observin i controlin com i de quina manera s’utilitza políticament el seu sufragi. Des d’ICV-EA, volem establir un compromís ferm amb els ciutadans, basat en les propostes que fem arribar a la població. La nostra coalició i els regidors/es que ens representin, han de procedir i defensar el pacte que han acordat amb els ciutadans. El regidor, si no ho recordo malament va dir” els fets són els que manifesten la veracitat de les paraules. Ens podem equivocar, ben segur, però sempre procurem complir amb el deure que hem subscrit. Instem la participació activa dels nostres votants, en la vetlla del seu vot i en les observacions que creguin necessàries”.

A ICV-EA fem política i els nostres regidors/es, seran presents a l’ajuntament per a prendre decisions que afectaran el veïnatge. Plantejar un model de ciutat sostenible, defensar en aquests moments difícils, mesures en benefici de les persones més desvalgudes, prendre des de l’ajuntament decisions respecte de les energies, aportar noves concepcions en l’activitat turística tan important a la nostra ciutat....i valorar sempre el benefici comú i no els interessos econòmics/personals dels sectors més influents. Tenim propostes i projectes que definim a partir d’uns valors i un determinat concepte de la política, seguim sent d’esquerres i defensors dels valors ecològics. Per abastar aquestes fites cal prendre decisions que incideixen sobre les persones i aquesta activitat humana, que pot ser de les més nobles, la coneixem amb el nom de política. Des d’ICV-EA, actuarem políticament i ho farem amb la cara ben alta, sense cap mena de complexa. Cap dels nostres representants, va afegir el regidor, ha deixat de mantenir la honestedat i la honradesa en l’administració dels diners públics.

No he entrat en l’exposició que va fer el regidor sobre el treball realitzat, ni tampoc dels projectes de cara el nou mandat. He pretès considerar alguns dels plantejaments polítics que va fer el regidor i ja a hores d’ara cap de llista.