divendres, 20 de maig de 2011

Debat eleccions municipalsHe escoltat el debat que propiciat per Punt Diari s’ha fet entre els caps de llista dels partits polítics que es presenten a les eleccions del proper diumenge. He anotat el que bonament he pogut de les diferents intervencions, que després he hagut de repassar tot seguit, no fos que la “qualitat” de l’escriptura no m’ho permetés fer més tard. Ara ja ho tinc en net.

Intentaré escriure aquesta crònica en el mateix ordre amb la que el moderador l’ha conduïda. Ho faré en “capítols”.


Una breu introducció

Solidaritat: La independència també cal fer-la des dels ajuntaments. I la participació ciutadana la regla de joc fonamental.

PPC: Compromís personal de la cap de llista i garantia de les polítiques de centredreta del partit.

ICV-EUiA: Responsabilitat amb el que es diu portada a l’extrem de si cal quedar-se sols. L’ajuntament és més que el dia a dia i ha de ser l’òrgan polític que ha de fer seu els interessos de la majoria.

ERC: Independentisme amb contingut social.

TpSF: La garantia de la nova forma de fer en el transcurs d’aquest darrer any.

C. i U: Importància de la institució i que amb menys recursos i millors aptituds es poden atendre les necessitats dels ciutadans.

PSC: Proposta contra la crisi, projecte de ciutat, polítiques socials i educatives i qualitat de la formació que es presenta.Urbanisme

Solidaritat: Recuperació de l’espai de l’Hospital.

Aparcament cal fer els estudis tècnics adients i posar-los en consideració de la ciutadania.

Cobriment del darrer tram de la riera de Tueda.

I la mancança actual d’un projecte de model ciutat.

PPC: Entorn degradat i mesures per recuperar-lo.

Equilibrar les barriades molt concretament la de Vilartagues que mai ha sigut degudament tractada

Agilitzar les llicències d’obres

Aparcaments al centre, passeig i Corxera.

ICV-EUiA: En cap cas un aparcament al passeig però si a la zona de la Corxera i en altres llocs de la ciutat.

Tenim l’eina i la credibilitat per aprofundir en les polítiques d’habitatge.

Importància de canviar el model del tractament de residus i promocionar l’estalvi energètic.

Fonamentar el valor del concepte sostenibilitat.

ERC: Oposició a l’urbanisme especulatiu.

Cal millorar la qualitat de la neteja que representa una despesa de 6000 euros diaris.

Encaixar un aparcament al passeig seria urbanisme especulatiu. Un projecte que no compartirem. Defensarem nous aparcaments al començament de la carretera de Tossa i a l’espai carretera de Palamós- magatzems mineral.

La “baralla” política és beneficiosa per a la ciutat. El contrast de parers millora les decisions.

TpSF: L’urbanisme té dues vessants: organitzar el territori i impulsar l’activitat econòmica.

Aparcament a la Corxera i també al centre de la ciutat sense concretar-ne el lloc.

Canviar els habitatges protegits que són de venda per tal que siguin en règim de lloguer.

Amb la finalitat de descongestionar els pavellons, edificar un local polivalent per a les entitats i associacions.

C. i U.: Nous aparcaments al passeig, Corxera i Calasants.

Apressar l’execució del Pla de Barris.

Canvi de criteris a l’àrea d’urbanisme, potenciant els parers tècnics per damunt dels polítics.

Millorar els preus de l’obra pública.

PSC: L’urbanisme és la projecció en el futur i la millora de la vida

La mala herència del POUM 2002 s’ha anat millorant.

Reconducció de Tueda i Calasants per “obrir” Vilartagues al mar

Pla Director del Passeig, pàrquing soterrat i no aparcament en la superfície.Ensenyament i Serveis Socials


Solidaritat: Nou institut emplaçat al començament de la carretera de Tossa

Ampliar els cicles d’idiomes.

Activar el Consell Municipal d’esports

Ampliar l’Escola de Música

PPC: Millorar les prestacions socials creant ocupació.

Accés gratuït a l’escola bressol.

Cobrir les dues pistes del club de petanca.

Suport al pagament de les hipoteques

ICV-EUiA: Menciona les polítiques actives que s’han fet des de la Generalitat aquests darrers set anys.

Tots utilitzem el mateix vocabulari però no ho entenem igual. Potenciar les associacions locals – la societat civil – però sense excloure els serveis socials que s’han de prestar des de l’ajuntament.

En matèria educativa són escasses les competències dels ajuntaments però tot i així cal esmerçar-hi tots els recursos possibles, donat que el Govern de la Generalitat ha manifestat que en l’espai de dos anys no hi destinaran cap inversió.

ERC: Cal ocupar-se dels més febles i l’economía ha d’anar lligada amb el propòsit dels serveis socials.

El fracàs escolar ha de ser tingut en compte des de l’ajuntament.

Decisions clares en favor de la joventut i la gent gran ( Asil).

Coratge polític per anar a d’altres administracions a reclamar els deures que tenen i que no acompleixen.

TpSF: Creació d’un hotel-escola per donar sortida laboral en l’àmbit del sector turístic.

Estudis de biologia marina.

Intercanvi amb la joventut de les ciutats agermanades

Destinar els recursos necessaris per a l’Asil Municipal.

C. i U. Són escasses les competències en la formació de les persones, però cal esforçar-se en aquest sentit.

L’impuls econòmic és imprescindible per disposar de recursos en els serveis socials.

Tornar el protagonisme a les associacions que es dediquen a prestar suport social.( Càritas, EMAD...)

Disposar d’un servei de radioimatge (RX) a l’ambulatori.

PSC: Construir un Centre d’Arts a l’Hospital

Millorar l’Escola de Música per un Conservatori.

Nou IES a la zona Gaziel

Prioritzar l’atenció a les persones necessitades.Economia i municipi.


Solidaritat: Amb els diners que es queda l’Estat no hi hauria problemes econòmics en els ajuntaments.

Congelació de l’IBI i de l’impost de circulació.

Les persones que paguen l’impost de circulació a Sant Feliu, amb 0,2 haurien de poder aparcar a la zona blava.

Tenim un deplorable servei de neteja.

PPC: Reduir la burocràcia per tal de facilitar la creació de noves empreses.

Incentivar l’activitat turística.

Total disposició per tirar endavant el Thyssen l l’herència dels germans Anlló.

Congelació de l’IBI i control de la despesa.

ICV-EUiA: No hi ha solucions màgiques i caldrà administrar els recursos amb molta cura i concretant prioritats.

Activar el model turístic amb serveis de qualitat.El nostre model hauria de ser el d’una ciutat tranqui-la i familiar.

El museu Thyssen haurà de ser el motor i catalitzador de la nostra economia.

Disposem dels actius culturals, històrics, paisatgístics...que ben administrats, podem fer de la nostra ciutat un lloc rellevant per a la vinguda de persones d’altres indrets. Ens cal una certa autocrítica ben fonamentada per assolir aquest envit.

ERC: Sense oblidar que el turisme és el primer objectiu, també la nostra ciutat disposa d’altres activitats: indústria i pesca que no hem d’oblidar.

Disposem d’un milió d’euros pel Monestir, el lloc que més llueix de la nostra ciutat.

L’herència intestada dels germans Anlló i l’oportunitat de reforçar el sector hoteler.

El sector costaner des de la punta de Garbí fins els esculls de Rocacorb amb un fons marí que caldria valorar.

TpSF: Disposem d’una ciutat excel•lent que hem de donar a conèixer millor amb la creació de noves rutes turístiques.

Ajudes a les petites empreses per facilitar nous emprenedors.

Potenciar el nou mercat.

Potenciació de la cultura històrica de Sant Feliu

C. i U.: Nova organització de l’ajuntament, menys cara i més eficient. Més cent mil euros en hores extraordinàries no han de ser.

Tenim un ajuntament morós en el pagament de les factures i això repercuteix en les empreses.

Turisme i construcció, les dues activitats imprescindibles per generar recursos.

Saber aconduir les persones que visitin el Thyssen cap el centre de la ciutat.

Si les empreses i els comerços funcionen degudament l’IBI és una quantitat menor.

PSC: Gestionar els projectes de ciutat: Thyssen, Anlló i Monestir.

Hem sabut portar els comptes municipals i hem evitat fraus tributaris.

Mancomunar serveis i cercar mecenatges i patrocinis.

La nostra proposta ve avalada per tres anys de govern.La frase final


Solidaritat: Som la garantia de la regeneració de la classe política.
PPC: Donarem resposta als problemes de les persones
ICV-EUiA: Tenim principis però no interessos. Demanem la vostra confiança.
ERC: Venen temps difícils però hi plantarem la cara amb el nostre treball.TpSF: Aquest darrer any hem sigut l’exemple de la bona política, la que es fa amb el contacte directe amb els ciutadans.C. i U: L’èxit immediat no existeix, però a C. i U. comptem amb les complicitats externes.


PSC: Us hem fet la relació de la feina feta i el compromís de mantenir les nostres propostes.
He procurat fer una exposició objectiva i prego que si m’he errat en alguna de les frases, estic ben disposat a rectificar-la.

No he mencionat els noms dels caps de llista, he utilitzat les sigles dels partits, per la simple raó que les consideracions, propostes i raonaments que s’han fet, considero que són els arguments que cada persona que s’integra a la corresponent llista també hauria defensat.