dijous, 22 de desembre de 2011

Senyor Juan José Garcia, cal tenir mesura amb les paraules.


D’antuvi, i abans d’entrar en el contingut de l’escrit, haig de manifestar que el text és fil per randa calcat d’unes fulles d’un dietari que fa servir la Joana. La meva companya m’ha demanat que transcrigués aquestes ratlles al meu blog. Més endavant, quan el setmanari Àncora reprengui la publicació passades les vacances, també farà arribar al veïnatge aquest parer.


Senyor Juanjo Garcia soc una vella militant de ICV y com fach subin escolto el Ple per radio Sant Feliu y em bach sentir molt malament en la seva contesta a la Proposta de ICV perque ens ha tractat casi de Males Persones. Perque segons vuste lo que preten la nostra Proposta es fer passar fred als nens y dejar sensa feina a la Brigada y fer passar por a la gent per tenir el poble fosc. Senyor Juanjo el resta del añ anem pel carrer en una linterna i un bastó per defensarme. Las cosas san de pensar abans de parlar. Nosaltres sempre ens a preocupat el benasta de les persones y els trevalladors. Crec que si els que han gubernat duran 8 añs agessin fet les cosas be la gen no els hagues castigat y no tindriem al govern el PP. Els dinés que preteniem estalviar dels llums de Nadal preteniem que fosin destinats  a las escoles arrenjan finestres portas y el que fes falta. Sr Juanjo el convido que abans de parlar pensi lo que a de dir com a Portabeu del govern. Vuste pot demanar llums per Nadal pero no a de tractar a nosaltras de males persones

Joana Valls