dimarts, 20 de desembre de 2011

ICV i el compromís municipal amb la prevenció del canvi climàticEl canvi climàtic és un fet real en el nostre entorn. Afecta la qualitat de la vida de les persones, és una greu amenaça arreu del Planeta i alhora hipoteca les properes generacions. Avui coneixem quines són les causes d’aquest perill, provocat especialment per uns models de creixement econòmic que comporten un consum desmesurat de materials, aigua i energia amb les conseqüents emissions contaminants a l’atmosfera i l’emmetzinament dels nostres mars i rius.


Els nostres ajuntaments també han de tenir un protagonisme actiu respecte als models de creixement, impulsant acords municipals on s’estableixin compromisos en la prevenció del canvi climàtic. És imprescindible l’acció municipal per reduir les emissions contaminants en els nostres pobles i ciutats.

En consonància amb aquests principis que permeten implicar la ciutadania en la protecció de la salut, el grup municipal d’ICV-EA hem decidit presentar una moció en el proper ple municipal. Amb aquesta proposta, que posem a la consideració dels distints grups, acomplim un dels nostres compromisos, la defensa de la prevenció ambiental.Heus ací, una síntesi de la nostra moció.


La despesa de l’enllumenat de Nadal costarà uns 65.000 euros, tenint en compte el lloguer de les lluminàries, muntatge i desmuntatge, cost de la feina de la brigada i el pagament de la factura d’electricitat.

La necessitat d’austeritat en aquests moments és prou palesa per pensar que els llums de Nadal són en bona part prescindibles i que una presència simbòlica en llocs determinats de la ciutat serien suficients. Aquests dies estem veient com a ciutats com Barcelona, que no ha escatimat lluminàries, els comerciants es queixen de la baixada de vendes. En altres pobles i ciutats han decidit reduir els enllumenats.

Proposem reduir a la meitat el cost que representa aquest enllumenat i destinar aquest estalvi a realitzar inversions reals en mesures d’eficiència energètica. Milloraríem per partida doble: estalviar en la factura de la llum i la despesa de la instal•lació que paguem entre tota la ciutadania i reduint els gasos d’efecte hivernacle al medi ambient que produeixen les centrals elèctriques.


En aquest sentit, el nostre regidor, Jesús Fernández, responsable de l’àrea de Sostenibilitat de l’anterior govern, va encarregar estudis ambientals de diversos edificis municipals. Malauradament, la poca sensibilitat dels qui l’han succeït, ha fet que aquestes auditories restin en un calaix. Tenim la possibilitat econòmica amb l’estalvi i també disposem de les eines necessàries per estudiar aquestes mesures i poder-les aplicar l’any vinent. Ara només cal la voluntat política del govern municipal per tirar-ho endavant.