dilluns, 30 de gener de 2012

Ple ordinari del mes de gener. Reglament del Consell de Serveis Socials


En el ple ordinari del mes de gener fou aprovat per unanimitat el reglament del Consell local de Serveis Socials. Un òrgan que propiciarà la participació del teixit associatiu de la nostra població. Que assessorarà i donarà elements per a una millor validació dels programes del nostre ajuntament en l’àmbit dels serveis socials, per garantir la igualtat de drets i d’oportunitats, la universalitat i els principi d’equitat i justícia redistributiva. Una expressió de la participació ciutadana en els afers públics. Una excel•lent decisió en aquests moments difícils que estem passant la que va prendre el nostre consistori. Polítiques de contingut social són cada dia més convenients, en benefici de les persones que pateixen aquest crisi.


En aquest Consell hi seran també presents els partits polítics amb representació municipal. ERC i ICV van demanar la possibilitat de poder designar representant en el Consell una persona que no fos regidor/a. Aquesta petició fou denegada. Francament, els arguments que va argüir la senyora regidora no els comparteixo. Digué que per una millor representació democràtica, per tal d’aportar veus directes i per un òptim funcionament del Consell, era convenient que fos un representant directament elegit – regidor/a – la persona present.

Poder obrir la participació de persones que aportessin amb els seus coneixements, propostes i reflexions que milloressin aquest òrgan consultiu, penso que seria prou positiu. Em semblaria adient, que cada grup municipal pogués escollir la persona que considerés més adequada en el sentit tot just expressat.

La qualitat de la representació democràtica penso que no correspon únicament al regidor/a. Qualsevol de les persones que formava part de la llista electoral, pot, al meu entendre, representar l’opció política que fou posada en consideració de la ciutadania. En conseqüència, també ha de tenir la potestat per expressar les veus dels veïns i veïnes que van atorgar en més o menys mesura la confiança i el compromís, amb la formació política que va presentar-se als comicis.

Afegiria, que el Consell Local de Serveis Socials, és un òrgan consultiu de deliberació i participació en un espai de reflexió que no té capacitat decisòria. Donada aquesta circumstància, permetre als grups municipals poder triar la persona que els representi, crec que hauria sigut una mesura encertada, profitosa i alhora ben considerada. Entendria que les persones que han de representar les formacions polítiques en els òrgans de l’ajuntament – ple, comissions, juntes de govern...- han de ser regidors/es. De la mateixa manera, penso que la petició que feren els dos grups municipals – reitero que el Consell és només consultiu – la senyora regidora de Serveis Socials hauria d’haver-la atès.