dijous, 24 de maig de 2012

La " Marató " no és la solució


La situació actual que vivim, fruit del desgavell econòmic i fianancer que té uns responsables prou coneguts, ens ha portat a unes taxes d'atur i de desprotecció social en el camp de l'educació, de la sanitat i dels ajuts a les persones més necessitades, impensables fa poc temps.

La " Marató " de TV3 en la qual participarem, no és evidenment, cap solució al problema de la pobresa que cada dia afecta més i més sectors de la societat. Contra la pobresa s'ha de lluitar d'arrel, amb polítiques socialment justes, que reparteixin la riquesa i que no facin pagar
la factura de la crisi a les persones més econòmicament febles.

Si penséssim que la " Marató " o qualsevol altra iniciativa que deixa en mans individuals atacar el problema de la pobresa n'és la solució, estariem tornant als temps de la beneficiència i de la caritat pels captaires del carrer.

La gent d'Iniciativa per Catalunya de Sant Feliu serem presents a la " Marató ". Som conscients de la greu situació que passen moltes families i volem donar un cop de mà. Ho farem des de la solidaritat i alhora també per difondre aquesta crítica circumstància.. No som persones que entenem la justícia social i els drets de les persones des de la vessant benèfica o assistèncial.  Des de les nostres responsabilitats públiques hem defensat i insistirem en una política fiscal més justa, que permeti el creixement equilibrat i la creació d'ocupació des de les administracions. Recursos econòmics que haurien d'aportar majorment els que s'han beneficiat - a voltes il·licitament - d'unes polítiques econòmiques responsables de la situació d'injustícia social que malauradament creix dia rera dia.