diumenge, 24 de juny de 2012

La suspensió del casal d'estiu de Santa Cristina
He llegit al Punt Diari que s’ha suspès per manca d’inscripcions el casal infantil de Santa Cristina. Els preus del casal ja havien sigut criticats per l’oposició i per l’AMPA de l’escola de Pedralta, en el transcurs del ple d’aprovació dels pressupostos. En conseqüència la suspensió del casal era un fet prou previsible. La majoria de famílies ja havien pres la decisió d’inscriure els seus vailets/es en les activitats que fa l’ajuntament de Sant Feliu.

Exposa la regidora de cultura – la senyora Carme Soler – que l’ajuntament no podia fer-se càrrec d’un 60% del cost del servei. Senyora regidora, aquesta és una decisió que vostès – els que governen la vila de Santa Cristina – han d’assumir i defensar políticament. Els assisteix el dret a destinar els diners dels contribuents en el sentit que vostès considerin convenient. Si creuen que assignar uns diners al servei d’unes famílies i uns infants no és una qüestió prou important, aquesta valoració evidència una concepció política que no comparteixo en absolut. És la seva responsabilitat i, en tot cas, la ciutadania quan arribi el moment podrà pronunciar-se, valorant l’encert o no de la seva disposició.

Senyora Soler, vostè no assumeix aquesta responsabilitat i en bona mesura es serveix dient que alguns veïns que no tenen fills han “ aplaudit la decisió “,( entre cometes en el diari). Sens dubte que a Santa Cristina, com en d’altres poblacions, hi hauran famílies que no avaluen el concepte de la solidaritat i vostè com a regidora de cultura, que hauria de defensar el servei públic educatiu, prioritza els interessos i la gasiveria ciutadana d’aquestes famílies. Endemés ho fa en profit propi per no assumir la responsabilitat que li pertoca i no només a vostè, també al govern de la vila i al seu alcalde.

Si no vaig errat senyora Soler, vostè professionalment ha exercit de mestre i coneix que l’educació és una forma d’entendre el poble i que les estratègies polítiques concreten el model educatiu de la comunitat. A vostè li correspon el deure de la planificació educativa a Santa Cristina i al meu entendre, aquest dret a l’educació hauria de contemplar el principi de l’equitat. Vull significar amb aquest principi de l’equitat que cal prioritzar amb tot l’esforç els drets de la majoria de la població en aquest àmbit educatiu. Una majoria, que bàsicament són els vailets i vailetes però també el conjunt de la ciutadania. El servei públic educatiu local ha de fonamentar-se en la co-responsabilitat del veïnatge. A vostè, senyora Soler, li pertoca donar compliment als interessos de la majoria de la població i no defensar els avantatges d’aquestes famílies que amb llur insolidaritat ens abocarien al trencament de la cohesió social. La seva feina és molt important senyora regidora. Permeti’m senyora Soler una reflexió final. No caigui en el parany del discurs que vostè governarà a favor de tothom. Aquest parlament és falç, polítics que no es mereixen aquest qualificació el fan sovint, enganyen. Quan es prenen decisions polítiques – que des de l’ajuntament vostè haurà de decidir – expressarà amb claredat el signe del seu pensament ideològic, que no pot acontentar a tothom. Ho faci, penso que és el seu deure, en benefici de la majoria de la població.