dilluns, 16 de juliol de 2012

Un menysteniment a l'autonomia municipal i una agressió a la democràcia (2)Voldria precisar que si be és cert que seria necessari ordenar i definir les retribucions dels alcaldes i regidors,la reforma que contempla la reducció en un 30% dels regidors, és una decisió política i electoral. La veritable intenció, no és l’estalvi en la despesa pública que representen aquests càrrecs públics – en la majoria d’ajuntaments de Catalunya, petits municipis, els regidors ni tan sols cobren un euro – la finalitat és eliminar la presència dels partits minoritaris per anar consolidant el bipartidisme. Una mesura que també empobrirà la representació democràtica dels veïns, que no permetrà el testimoni en els nostres consistoris d’opcions polítiques, que tot i no ser a hores d’ara majoritàries, van obrint-se camí i a voltes decideixen governs municipals. Afegiria que les retribucions dels nostres representants municipals són de caràcter públic i estan a l’abast dels ciutadans.


És inadmissible que municipis de menys de vint mil habitants no puguin administrar-se per si mateixos i hagin d’atorgar els seus serveis a les diputacions. Els regidors/es, elegits directament pels ciutadans no tindran la capacitat política per decidir. Les diputacions, òrgans electes en segona votació, que no han sigudes escollides directament per la ciutadania i que no són la mostra més notòria de la correcta administració dels diners públics, hauran d’entendre sobre les qüestions municipals. Significant també que les diputacions provincials, que no depenen del govern de la Generalitat, amb les seves noves competències, seran un pas enrere en la necessària modernització dels governs locals i de l’esperit recentralització que en definitiva és l’objectiu d’aquestes noves normes municipals. L’Estat controlarà quasi del tot els municipis i ja podem donar per perduda aquella nova Llei d’Hisendes locals, des de tants anys demanada pels nostres ajuntaments.

Un altre aspecte que limitarà les competències dels nostres regidors i que reforçarà el control de l’Estat sobre els nostres municipis, serà l’ampliació de les atribucions dels interventors i secretaris. En el nomenament d’aquestes figures, que són funcionaris de caràcter nacional, els ajuntaments hi tenen una coparticipació però ara només dependran de l’administració central. Un pas quasi decisiu en convertir els nostres ajuntaments en gestors i desproveir-los de la capacitat política que haurien de tenir.

Sóc una persona que defensa i creu en la necessitat de l’autonomia municipal. El municipi és l’administració que representa de manera més clara i directa la sobirania del poble. L’ajuntament ha de ser l’eina política més accessible als ciutadans. El municipalisme d’esquerres ha sigut una escola democràtica per a la participació social i política. Sense el paper que han tingut tots els ajuntaments no hauríem entès el valor de la democràcia. Una democràcia que es troba en perill i que des dels ajuntaments podríem anar recuperant, tot i reconèixer que també hi ha hagut casos de malbaratament de diners públics. El valor de la democràcia s’hauria d’expressar des dels ajuntaments, amb conductes correctes i honestes de part dels nostres representants, això és possible i cal que els nostres càrrecs públics s’ho prenguin amb el màxim interès.

La crisi ha sigut aprofitada pel govern central per anar minvant les competències dels nostres consistoris. És un gran perill per a la qualitat de vida de tots nosaltres. L’esperit recentralitzador dels que governen ( ordenen ) a l’Estat, desproveeix els municipis de capacitat política, del poder que lliurament els ha atorgat la ciutadania i l’autonomia que contempla la Constitució se’n va en orris.

He volgut parlar dels ajuntaments i el menyspreu que representen aquestes noves normes. El Govern Central arremet també contra les autonomies amb el discurs que són les responsables del dèficit públic. Una fal•làcia per justificar la manca de voluntat per anar eixamplant el poder polític per apropar-lo a la ciutadania. El PP només entén el poder des de la seva única perspectiva i vol anatemitzar les altres administracions. Una agressió a l’Estat social i democràtic.