dilluns, 11 de febrer de 2013

El Parlament i els fringíl·lids: pinsans,verdums, caderneresSovint tenim la percepció que en el Parlament es tracten qüestions i es prenen decisions molt importants per la nostra vida. El govern de torn redacta projectes de llei, que una vegada debatuts i a voltes modificats per les esmenes que hi poden aportar els grups polítics de l'oposició, el ple del Parlament aprova. Altres ciutadans consideren que el Parlament de Catalunya hauria de disposar de més competències, donat que no pot entendre sobre qüestions que hauria de poder legislar. Hi ha qui diu que els parlaments, poca cosa poden ordenar, amb l'argument que el poder econòmic és qui decideix, ja sigui amb l'avinença de la majoria dels diputats o també amb el condicionament que exerceix el domini del diner, que no permet prendre les disposicions que es voldrien legislar. D'un temps ençà també tenim un conjunt de ciutadans - cada dia més nombrós - que s'expressa en el sentit que les institucions a més de no procedir en defensa dels interessos de la població, els diputats/des aprofitant per omplir-se les butxaques. Vaja, que el millor que podrien fer és plegar i anar-se'n a treballar. Clar que aquests que així opinen, tampoc es comprometen políticament. Quina pena, si tot aniria de primera!!


El nostre Parlament determina qüestions de fonamental importància respecte de la nostra població, aquest és el meu parer. Així mateix normalitza aspectes que no afecten al conjunt de la ciutadania i que només mereixen l'atenció d'un nombre reduit de persones. En posaré un exemple que té a veure amb els animals.

Els fringíl·lids - tireu endavant malgrat aquest nom - són uns ocells de mida petita, que es caracteritzen pel seu cant i la bellesa del seu plomatge. El pinsà, el verdum, la cadernera i el passarrell són els més coneguts a Catalunya. L'Institut Català d'Ornitologia va detectar que la població d'aquests fringíl·lids decrexia entre un 3 i un 4 per cent cada any i per aquesta raó aquestes aus van quedar incloses en la llista d'animals protegits en base a un decret del mes d'abril de 2008 - les guilladures d'aquests " il·luminats " d'Iniciativa -que en prohibia la captura en viu, la caça, la tinença, el tràfic i el comerç. El tema tot i semblar baladí no ho és. Per un exemplar bon cantaire se'n podien demanar uns 4000 euros i la pràctica de l'empait d'aquests animals posava en perill la seva normal reproducció.

Canvi de govern i l'anterior executiu de C. i U. una de les primeres mesures que pren fou un decret que obria la veda a la captura en vida d'aquestes espècies per la cria en captivitat. Una concesió del govern al sector que comercialitza aquests ocells, sempre "la raó" del diner. Per l'any 2011 la previsió de la quantitat d'aus que podien ser caçades eren unes 60 mil de cada especie. Esl vots de C. i U, PPC i PSC.

Iniciativa va coincidir amb les entitats ecologistes, que entenien que la cacera d'aquests ocells és il·legal perquè contradiu les normes europees.

Podriem considerar que és una qüestió que no afecta al conjunt del país i que és d'ordre menor. Discrepo d'aquesta percepció. Penso que les decisions que prenen els nostres diputats, tot i tractar-se de vegades de temes que en aparença no són "importants", en aquest cas ens mostren la sensibilitat d'alguns parlamentaris respecte de la vida dels animals per damunt de l'interès econòmic. I no és un assumpte fútil el respecte a la vida animal.