dimecres, 5 de juny de 2013

Dia mundial del medi ambient.
La Declaració de Drets Humans l’any 1948 és d’abast universal. En aquella Declaració no hi foren recollits  nombrosos drets civils relacionats amb el medi ambient i un urbanisme harmoniós i sostenible. Avui, dia mundial del medi ambient, es recorden aquests drets que conformen la Carta de Drets Humans Emergents, que aborda la relació entre els drets humans i el canvi climàtic.


Gosaria afirmar que a l’actualitat, el canvi climàtic és un dels més importants problemes que la societat ha d’afrontar. Un repte que si no es prenen les mesures adients posa en perill la pròpia existència de la vida en el nostre Planeta. El sosteniment i continuïtat del nostre entorn també és un deure que tenim cap a les generacions futures. Val a dir que avui, i mercès a la consolidació en el dret jurídic de lleis que reconeixen el dret dels éssers humans a un medi sa, equilibrat i segur, gaudim d’unes proteccions jurídiques, que no fa masses anys no eren contemplades.


El dret a la vida, considerat com el dret suprem, va estretament lligat amb l’equilibri ecològic, que és la condició indispensable per a la vida humana. Altres drets afectats per les conseqüències del canvi climàtic són el dret a l’alimentació i a la salut. S’ha reconegut també, de forma molt concreta, el dret a l’aigua, un element considerat com un recurs natural, fonamental per la vida humana.
El repte per acabar amb el canvi climàtic i la preservació del medi ambient és una fita que no serà gens fàcil d’aconseguir. El Protocol de Kyoto hauria de ser la resposta de la comunitat internacional a l’escalfament global. S’ha fet passes importants en aquest sentit però no els suficients. Els països industrialment avançats- les nacions més riques – són les que més han contribuït a l’escalfament global, és el resultat del seu procés industrial. No es posen del tot d’acord per consensuar mesures i en bona manera cadascú campa pel seu compte, tot i que tenen millor capacitat econòmica i tecnològica per adaptar-se als efectes de l’escalfament global. Cal afegir-hi els països en vies de desenvolupament, els més oposats a prendre disposicions en defensa del medi ambient. No volen endarrerir-se en el seus processos d’industrialització. Països que endemés es troben localitzats en àrees tropicals, amb variacions climàtiques molt importants i amb altes temperatures i alhora en zones de costa, que els fa més vulnerables degut a l’increment del nivell del mar. Les responsabilitats són comunes i és imprescindible prendre les decisions adequades contra l’escalfament del Planeta. Altrament perilla l’existència del gènere humà.


Voldria significar el rol que han de jugar els nostres ajuntaments respecte d’aquesta qüestió. Hom diria que el problema és de tanta amplària que poca cosa poden fer els nostres consistoris. Discrepo d’aquesta afirmació. Problemes d’abast mundial com és el medi ambient han de ser considerats i tinguts en compte des de la proximitat. L’any 2008, i a instàncies del Síndic de Greuges, el nostre consistori va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. En aquesta Carta, la Part III s’enunciava: Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals de Proximitat. En els articles XVII, XVIII i XIX, s’exposen el dret a la salut, al medi ambient i a un urbanisme harmoniós i sostenible, és a dir: Drets Ambientals de Proximitat. Un compromís que va contraure el nostre Consistori en aquell ple.


I el veïnatge? No me’n oblido, també hem d’acomplir amb el nostre deure. No hem de deixar en mans dels governants la solució d’aquest envit, els ciutadans/es també hi hem de ser. Tenir cura de les nostres deixalles fent el degut triatge i dipositant-les en el corresponents contenidors, utilitzant l’aigua amb mesura – crec que en varem aprendre quan la sequera de fa uns anys i alhora hem tingut el bon encert de mantenir aquesta bona sensatesa – mantenir la ciutat neta servint-nos de les papereres, respectar les normes municipals en relació els animals de companyia ( la convivència), l’estalvi energètic no malgastant electricitat, regar amb una galleda d’aigua l’arbre que tenim davant de casa...Comportaments que ajudarien a tenir una ciutat més neta i endreçada, que també millorarien les nostres butxaques ( aigua, llum i deixalles) i que en definitiva ens permetria gaudir d’un medi més sa i equilibrat.


Diumenge vinent a les 12,00, l’agrupació local d’ERC ens convida a una xerrada – col·loqui al Tinglado del Port. LITORAL, MEDI AMBIENT i TURISME. Una bona pensada dels companys d’ERC per celebrar el dia mundial del medi ambient. Una mostra del que jo deia respecte de les nostres responsabilitats, aquesta vegada un acte públic convocat per una organització política. La defensa del litoral i el que representa el medi ambient també des de la vessant econòmica, en el sentit de la necessitat de salvaguardar el nostre entorn.