dimecres, 24 de juliol de 2013

El dret a viure amb dignitat
Aplegant signatures en defensa de la Renda Garantida Ciutadana

Des de el juliol del 2006 hi ha una llei que determina uns ingressos de 664 euros per 12 pagues l’any com a renda mínima a Catalunya. Aquesta xifra es va determinar per complir l’article 24.3 de l’Estatut d’¡Autonomia de Catalunya que diu: “ la família o persones en situació de pobresa tenen dret a accedir a una Renda Garantida Ciutadana que els garanteixi una vida digna”.

Aquest principi establert a l’Estatut no es compleix actualment. Per tirar-lo endavant ICV-EUiA, juntament amb sindicats i altres organitzacions està impulsant una recollida de firmes com Iniciativa Legislativa Popular al Parlament de Catalunya. Se’n necessiten 50 mil i diumenge passat els vianants de la Rambla Vidal van tenir l’oportunitat de fer-ho a la carpa que va muntar ICV-EUiA, que ha fet rodar des de Roses a Sant Feliu de Guíxols, poble a poble per recollir firmes i fer difusió d’aquesta iniciativa. L’admissió a tràmit d’aquesta ILP, una vegada recollides les 50 mil signatures, està garantida per un acord del dia 12 de març de la Mesa del Parlament.

A la Renda Garantida de Ciutadania hi tenen dret totes les persones majors de 18 anys i els menors emancipats que visquin legalment a Catalunya amb una residència continuada de 12 mesos i que tinguin uns ingressos mensuals inferiors a 664 euros per 12 pagues. Aquesta renda ha de permetre fer front a l’estat de necessitat, de pobresa en què es troba la persona que hi tingui dret, el nucli familiar o de convivència. La prestació econòmica ha de permetre que cap persona hagi de malviure sota el llindar de la pobresa, en la misèria.

Aquesta renda s’ha de finançar a càrrec dels pressupostos de la Generalitat i no està condicionada a les seves disponibilitats, sense perjudici de les aportacions econòmiques que, en el seu cas, es puguin fer per altres administracions públiques ( locals, estatal o europea). La gestió del finançament serà a càrrec de la Generalitat, els ajuntaments i amb la participació de les entitats del tercer sector acreditades. Una fiscalitat justa, que gravi més les rendes del capital que les del treball, la persecució del frau fiscal ( el sindicat d’inspectors del ministeri d’Hisenda, calculen que 13 mil milions d’euros – només a Catalunya – deixen de recaptar-se per aquest motiu ) i la creació de nous impostos que gravessin fiscalment la riquesa ( que pagui més qui més té) i la persecució de la corrupció. Amb aquestes mesures quedarien garantits sobradament  els recursos no tan sols d’aquesta Renda, també l’Estat del Benestar.

A la renda Garantida hi tenen dret  totes les persones majors de 18 anys i els menors emancipats que visquin legalment a Catalunya amb una residència continuada mínima de 12 mesos i que tinguin uns ingressos mensuals inferiors a 664 euros mensuals. És el dret a cobrar la quantitat que sumada als ingressos que tinguin per qualsevol raó s’arribi a la quantitat esmentada. La persona que cobri aquesta renda te algunes obligacions, entre elles no podrà rebutjar una oferta de treball adequada a les seves capacitats.

La proposta va ser acollida molt favorablement pels vianants guixolencs i pels forasters que estaven de visita a la nostra ciutat. La solidaritat cap aquells que, sense ser-ne responsables, han de patir la pobresa, fins i tot la misèria i el perill de l’exclusió social.